شوخی نمایشگر داشبورد استفاده روزانه

شوخی: نمایشگر داشبورد استفاده روزانه دوربین تصویری نمایش معرفی ماشین ارسال وبگردی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اطلاعیه شرکت هواپیمایی درخصوص جعبه سیاه هواپیما تهران-یاسوج

پیرو اخبار انتشار یافته مبنی بر یافتن و انتقال جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده، شرکت هواپیمایی کشوری اعلام کرد که کوهنوردان اعزامی عضو گروه تجسس که هم اکنون در مح

اطلاعیه شرکت هواپیمایی درخصوص جعبه سیاه هواپیما تهران-یاسوج

اطلاعیه شرکت هواپیمایی درخصوص جعبه سیاه هواپیما تهران-یاسوج

عبارات مهم : قطعات

پیرو اخبار انتشار یافته مبنی بر یافتن و انتقال جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده، شرکت هواپیمایی کشوری اعلام کرد که کوهنوردان اعزامی عضو گروه تجسس که هم اکنون در محل سانحه در ارتفاعات دنا حضور دارند، در بین قطعات هواپیما، موفق به یافتن دو قطعه هواپیما شده است اند و مطابق با آموزش های ارائه شده، احتمال نیرومند می دهند این دو قطعه، جعبه سیاه هواپیما باشند.

به گزارش ایسنا، تا وقت انتقال قطعات و شناسایی آن به وسیله تیم تخصصی بررسی سانحه امکان تایید رسمی یافتن جعبه سیاه از طرف شرکت هواپیمایی کشوری ممکن نیست.

اطلاعیه شرکت هواپیمایی درخصوص جعبه سیاه هواپیما تهران-یاسوج

همچنین این شرکت اصالت تصویرهای انتشار یافته از جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده را تایید نکرده و با توجه به اطلاعات گروه تجسس، تاکنون امکان انتقال تصویرهای از قطعات یافته شده است ممکن نبوده است.

با توجه به برنامه ریزی انجام شده، قطعات در روز آتی به مرکز هدایت عملیات تجسس و نجات انتقال یافته خواهد شد و در حضور مقام قضایی ذیصلاح و نماینده گروه بررسی سانحه تحویل گرفته می شوند اطلاعات رسمی بعد از ارزیابی قطعات به وسیله مقامات قضایی و گروه بررسی سانحه اعلام خواهد شد.

پیرو اخبار انتشار یافته مبنی بر یافتن و انتقال جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده، شرکت هواپیمایی کشوری اعلام کرد که کوهنوردان اعزامی عضو گروه تجسس که هم اکنون در مح

سازمان هواپیمایی کشوری امیدوار است بعد از تایید اصالت قطعات، تسریع قابل توجه در فرایند بررسی سانحه و کشف علل این مناسبت حاصل شده است و نتیجه های بررسی ها به سرعت در اختیار مقامات مربوطه و عموم مردم قرار گیرد.

واژه های کلیدی: قطعات | انتقال | هواپیما | هواپیما | شرکت هواپیمایی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz