شوخی نمایشگر داشبورد استفاده روزانه

شوخی: نمایشگر داشبورد استفاده روزانه دوربین تصویری نمایش معرفی ماشین ارسال وبگردی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی انتقاد اتحادیه اروپا از سیاستهای تجاری و اقتصادی آمریکا

کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی با بیان اینکه آینده نگری خود از رشد اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا را کم کردن می دهد، از دولت ترامپ به خاطر راه انداختن جنگ تجاری ا

انتقاد اتحادیه اروپا از سیاستهای تجاری و اقتصادی آمریکا

انتقاد اتحادیه اروپا از سیاستهای تجاری و اقتصادی آمریکا

عبارات مهم : اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی با بیان اینکه آینده نگری خود از رشد اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا را کم کردن می دهد، از دولت ترامپ به خاطر راه انداختن جنگ تجاری انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کند شدن رشد اقتصادی در منطقه یورو، همه کشورهای این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد ولی ایتالیا بیشترین آسیب را خواهد دید و کمترین قیمت رشد اقتصادی را در بین کشورهای اروپایی خواهد داشت. به گفته اتحادیه اروپا، علت مهم این کم کردن رشد کارها دولت ترامپ در اعمال تعرفه های وارداتی، زیاد کردن بهای نفت و صعودی شدن قیمت تورم است.

انتقاد اتحادیه اروپا از سیاستهای تجاری و اقتصادی آمریکا

متوسط قیمت رشد کشورهای عضو منطقه یورو در سال ۲۰۱۸ معادل ۲.۱ درصد ارزیابی شده است است که کمتر از آینده نگری ۲.۳ درصدی قبلی و رشد ۲.۴ درصد سال گذشته به شمار می رود. والدیس دومبروسکیس- نائب مدیر کمیسیون اتحادیه اروپا – در همین رابطه گفت: کم کردن رشد تولید ناخالص داخلی که از ماه می شروع شده، نشان دهنده محیط نامطلوب بیرونی و زیاد کردن تنش های تجاری با آمریکا است که هزینه آن را رشد اقتصادی خواهد پرداخت.

پیر موسکوویچ- کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا – نیز گفت: جنگ تجاری هیچ برنده ای نخواهد داشت و به همه آسیب خواهد زد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی با بیان اینکه آینده نگری خود از رشد اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا را کم کردن می دهد، از دولت ترامپ به خاطر راه انداختن جنگ تجاری ا

به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، انتظار می رود رشد اقتصادی آلمان و فرانسه به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای اروپا، امسال و سال آینده کم کردن یابد. رشد اقتصادی فرانسه در دو سال پیش رو ۱.۷ درصد آینده نگری شده است است که کمتر از رشد ۲.۲ درصدی سال گذشته هست. در آلمان نیز آینده نگری ها حاکی از رشد ۱.۹ درصدی در امسال و ۲.۱ درصدی در سال بعد است که از رشد ۲.۲ درصدی سال گذشته کمتر خواهد بود.

انتظار می رود ایتالیا با رشد ۱.۳ درصدی، کمترین قیمت رشد را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد. این رشد سال آینده از این هم کمتر خواهد بود و به ۱.۱ درصد می رسد. تنها نام انگلیس در کنار ایتالیا به عنوان کشورهای با قیمت رشد کم دیده می شود و انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در امسال تنها ۱.۳ درصد باشد.

واژه های کلیدی: اروپا | اقتصادی | کمیسیون | ایتالیا | سال آینده | اتحادیه اروپا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz