شوخی نمایشگر داشبورد استفاده روزانه

شوخی: نمایشگر داشبورد استفاده روزانه دوربین تصویری نمایش معرفی ماشین ارسال وبگردی

گت بلاگز اخبار حوادث قتل خواهر به دست مرد میان‌سال

مردی میان‌سال که به علت درگیری بر سر ارث پدری خواهرش را به قتل رسانده‌، هرچند مدعی شد از کارش پشیمان هست، اولیای‌دم درخواست قصاص کردند.

قتل خواهر به دست مرد میان سال

عبارات مهم : زندگی

مردی میان سال که به علت درگیری بر سر ارث پدری خواهرش را به قتل رسانده ، هرچند مدعی شد از کارش پشیمان هست، اولیای دم درخواست قصاص کردند.

به گزارش شرق، سال ٩٤ بود که مردی به مأموران خبر داد خواهرش کشته شده است هست. این مرد به پلیس گفت جسد خواهرش را پایین پله ها پیدا کرده است.

بعد از حضور مأموران، جسد زن ٦٥ساله که ژاله نام داشت، به پزشکی قانونی انتقال یافته و تحقیقات از وی شروع شد. بهنام ابتدا مدعی شد نمی داند به چه علت خواهرش کشته شده، ولی بعد گفت که شب قبل از اتفاق با خواهرش درگیر شده است هست. او گفت: شب قبل از اتفاق به علت بیماری به بیمارستان رفتم و هنگامی که برگشتم دیروقت بود. چون دیر آمده بودم، خواهرم با من دعوا کرد و گفت آیا حالا به منزل آمدی. ما با هم درگیر شدیم و من خواهرم را هل دادم و روی پله ها افتاد. اصلا متوجه نشدم جهت او اتفاقی افتاده هست، بعد به منزل خودم رفتم و خوابیدم. فردای آن روز حدود ساعت دوی بعد از ظهر بود که بیدار شدم. خواستم بیرون بروم و شیر بخرم که جسد خواهرم را روی پله ها دیدم و متوجه شدم همان وقت که با من درگیر شده، جانش را از دست داده است.

قتل خواهر به دست مرد میان‌سال

متهم راجع به اینکه دیرآمدن نمی تواند انگیزه مهم قتل باشد و چه مشکلی با خواهرش داشته هست، گفت: ما به علت ارث پدری با هم مشکلاتی داشتیم. پدرم قبل از فوتش یک دانگ از منزل اش را به نام خواهرم کرده بود، چون او ازدواج نکرده بود و تنها زندگی می کرد. البته نیمی از منزل پدری ام به نام مادرم بود و مادرم هم نیمی از سهم خودش را به نام خواهرم کرده بود. ما سر این مسئله با هم درگیری داشتیم. خواهرم مجرد بود و هرگز ازدواج نکرده بود، به همین علت هم پدر و مادرم از او حمایت می کردند. من ازدواج کرده بودم، ولی چند سال قبل همسرم را طلاق دادم و با خواهرم در همان منزل زندگی می کردم. اختلاف ما خیلی زیاد بود، ولی من واقعا قصد کشتن او را نداشتم.

بعد از آخر تحقیقات و با توجه به اینکه مقتول فرزند و پدر و مادر نداشت، خواهر او به عنوان ولی دم از برادر متهم به قتل شکایت کرد و خواستار مجازات او شد. متهم روز گذشته در دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاکمه رفت.

مردی میان‌سال که به علت درگیری بر سر ارث پدری خواهرش را به قتل رسانده‌، هرچند مدعی شد از کارش پشیمان هست، اولیای‌دم درخواست قصاص کردند.

در ابتدای جلسه پیگیری که در شعبه ٤ دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار صدور حکم قانونی شد، سپس خواهر متهم به عنوان ولی دم در جایگاه حاضر شد و درخواست قصاص جهت برادرش را کرد. او گفت: برادرم آدم خشنی بود و به همین علت خواهرم را کشته هست. سپس متهم در جایگاه حاضر شد، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من و خواهرم اختلافات زیادی با هم داشتیم، ولی من او را دوست داشتم و اصلا نمی خواستم بمیرد و از کاری که کردم پشیمان هستم، من فقط او را هل دادم و قصدم کشتن خواهرم نبود. متهم راجع به اینکه چه اختلافی با خواهرش داشته است گفت: سر ارث پدری خیلی با هم اختلاف داشتیم و ضمن اینکه خواهرم در روابط من و همسرم بسیار دخالت کرد و او بود که باعث شد تا من همسرم را طلاق بدهم.

بعد از جدایی هم، مجبور بودم با خواهرم زندگی کنم، چون بخشی از آن منزل به من تعلق داشت. با توجه به اختلافی که با خواهرم داشتم، ارتباط خوبی با هم نداشتیم و چون آن روز هم به جای اینکه با من احوالپرسی کند، سرم داد کشید و گفت تا حالا کجا بودی، ناراحت شدم و او را هل دادم. حالا هم از کرده خودم پشیمان هستم و درخواست بخشش از سوی خواهرم که ولی دم هست، دارم. گفته های این مرد در حالی بود که خواهرش ادعای او راجع به اینکه مقتول باعث شده است تا او همسرش را طلاق بدهد، رد کرد و گفت: برادرم خیلی مرد خشنی بود و همسرش را کتک می زد، حتی یکبار موهای او را روی اجاق گاز گرفته بود که بسوزاند و همسرش از دست او فرار کرده بود. برادرم خودش زندگی اش را خراب کرد و همسرش به علت واکنش‌ها او طلاق گرفت.

بعد از آخر گفته های متهم، قضات شعبه ٤ دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

قتل خواهر به دست مرد میان‌سال

واژه های کلیدی: زندگی | پشیمان | دادگاه | علت درگیری | کشتن خواهر | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz