شوخی نمایشگر داشبورد استفاده روزانه

شوخی: نمایشگر داشبورد استفاده روزانه دوربین تصویری نمایش معرفی ماشین ارسال وبگردی

گت بلاگز اخبار پزشکی شب کاری ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

تحقیقات تازه نشان می دهد زنان شب کار در معرض خطر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند، آیا که نور مصنوعی مانع از تولید هورمون هایی می شود که نقش مهمی در سرکوب رشد

شب کاری ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

شب کاری ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : مطالعه

تحقیقات تازه نشان می دهد زنان شب کار در معرض خطر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند، آیا که نور مصنوعی مانع از تولید هورمون هایی می شود که نقش مهمی در سرکوب رشد تومورها دارند.

به گزارش مهر، یافته های این تحقیق نشان می دهد زنانی که قبل از یائسگی هستند و در حال حاضر یا در گذشته سیگاری بودند و نیز در نواحی با میزان بالای نور در فضای باز در شب زندگی می کنند، در معرض خطر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند.

شب کاری ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

پیتر جیمز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: «در جامعه مدرن صنعتی ما نور مصنوعی تقریبا در همه جا وجود دارد. نتیجه های ما نشان می دهد قرارگیری وسیع در معرض نورهای فضای باز در ساعات شب می تواند یک فاکتور پرخطر تازه جهت سرطان سینه باشد.»

به گفته جیمز، «به نظر می رسد ملاتونین، هورمون تولید شده است در مغز انسان، رشد تومورهای سرطان سینه را متوقف می کند، ولی قرار گرفتن در معرض نور می تواند میزان آن را کم کردن دهد، چراکه باعث اختلال در ریتم های شبانه روزی ما شده- ساعت داخلی بدن ما که خواب آلودگی و هوشیاری را کنترل می کنند- و در برابر منجر به زیاد کردن خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می شود.

تحقیقات تازه نشان می دهد زنان شب کار در معرض خطر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند، آیا که نور مصنوعی مانع از تولید هورمون هایی می شود که نقش مهمی در سرکوب رشد

در این مطالعه جدید، تیم تحقیق داده های حدود ۱۱۰ هزار زن را بررسی کرده و تاثیر کار شیفت شبانه را در نظر گرفتند.

نتایج نشان داد زنانی که در معرض بیشترین میزان نور در فضای باز در طول شب بودند، با حدود ۱۴ درصد زیاد کردن خطر مبتلا شدن به سرطان سینه در مقایسه با زنان در کمترین میزان قرارگیری در معرض نور قرار داشتند.

محققان عنوان می کنند که میزان نور فضای باز در شب زیاد کردن می یابد، بنابراین میزان مبتلا شدن به سرطان سینه نیز زیاد کردن می یابد، ولی تاکید می کنند که جهت تأیید یافته های مطالعه و تشخیص مکانیزم بالقوه، نیاز به مطالعات بیشتری است.

شب کاری ریسک سرطان سینه را زیاد کردن می دهد

واژه های کلیدی: مطالعه | تحقیقات | مبتلا شدن | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz